Priser och skatter.

Prissättning bulkleveranser och företagskunder PS-Tankkort
Våra bulkleveranser och företagskunder som tankar på våra drivmedelsanläggningar, prissätts med fasta 1-veckorspriser. Förändring av priserna sker varje måndag och gäller till och med söndag samma vecka. Priserna baseras på de genomsnittliga världsmarknads – och dollarnoteringarna för den föregående 7 dagars perioden.

Prissättning bensinstationer
Våra bensinstationer är så kallade obemannade lågprisstationer. Priserna förändras dagligen utifrån världsmarknadsnoteringarna. Vårt konkurrenskraftiga pris säkerställs även genom att vi dagligen får rapporter om vilka priser våra konkurrenter har.

Produkt Energiskatt Koldioxidskatt Summa
Eldningsolja 921 3490 4411
Diesel RME 2111 2292 4403
Diesel utan RME 2111 2292 4403
Diesel Evolution 2111 2292 4403
Bensin 3780 2640 6420
Biodiesel 100 111,88 121,48 233,36
HVO Diesel 100 16,84 18,29 35,13

Mer information.