Priser och skatter.

Prissättning bulkleveranser och företagskunder PS-Tankkort
Våra bulkleveranser och företagskunder som tankar på våra drivmedelsanläggningar, prissätts med fasta 1-veckorspriser. Förändring av priserna sker varje måndag och gäller till och med söndag samma vecka. Priserna baseras på de genomsnittliga världsmarknads – och dollarnoteringarna för den föregående 7 dagars perioden.

Prissättning bensinstationer
Våra bensinstationer är så kallade obemannade lågprisstationer. Priserna förändras dagligen utifrån världsmarknadsnoteringarna. Vårt konkurrenskraftiga pris säkerställs även genom att vi dagligen får rapporter om vilka priser våra konkurrenter har.

Produkt Energiskatt Koldioxidskatt Summa
Eldningsolja 921 3490 4411
Diesel RME 1061 2292 3353
Diesel utan RME 1061 2292 3353
Diesel Evolution 1061 2292 3353
Bensin 2730 2640 5370
Biodiesel 100 56,23 121,48 177,71
HVO Diesel 100 8,47 18,29 26,76

Mer information.