Priser och skatter.

Prissättning bulkleveranser och företagskunder PS-Tankkort
Våra bulkleveranser och företagskunder som tankar på våra drivmedelsanläggningar, prissätts med fasta 1-veckorspriser. Förändring av priserna sker varje måndag och gäller till och med söndag samma vecka. Priserna baseras på de genomsnittliga världsmarknads – och dollarnoteringarna för den föregående 7 dagars perioden.

Prissättning bensinstationer
Våra bensinstationer är så kallade obemannade lågprisstationer. Priserna förändras dagligen utifrån världsmarknadsnoteringarna. Vårt konkurrenskraftiga pris säkerställs även genom att vi dagligen får rapporter om vilka priser våra konkurrenter har.

Produkt Energiskatt Koldioxidskatt Summa
Eldningsolja 279 3793 4072
Diesel RME 1582 2491 4073
Diesel utan RME 1582 2491 4073
Diesel Evolution 1582 2491 4073
Bensin 3440 2870 6310
Biodiesel 100 83,85 132,02 215,87
HVO Diesel 100 12,62 19,88 32,50

Mer information.