Miljödiesel

Fossilfria alternativ är nu kostnadseffektiva

Sveriges skattestrategi för hållbara biodrivmedel gör hållbara transporter ekonomiskt lönsamma. Vi hjälper dig att bli en miljöhjälte.

Våra miljödiesel.

Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. De dieselprodukter vi säljer via våra stationer eller levererar direkt till din tank uppfyller de högsta kraven som ger bra förbränningsegenskaper och renare avgaser. Dieselprodukterna uppfyller Svensk Standard SS 15 54 35, miljöklass 1 samt europastandarden för dieselbränsle, EN590. RME-produkterna uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214.

ACP Diesel med eller utan RME
Vår standarddiesel kommer i två utföranden med eller utan RME. En diesel utan RME kallas även blankdiesel och kan vara fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period, eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring. Produkterna innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

Preem Evolution Diesel
Preem Evolution Diesel innehåller delvis tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Koldioxidutsläppen från Preem Evolution Diesel är lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Produkten innehåller även upp till 7 % RME och den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

Biodiesel 100% RME
Biodiesel är ett biobaserat motorbränsle som till 100 procent består av RME, och ger mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än en vanlig diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av Biodiesel.

HVO
HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. HVO är ett fossilfritt dieselbränsle som ger upp till 85% reduktion av fossila växthusgaser. HVO är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer, men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Återförsäljare

Certifierad Preem Partner

Vi är en certifierad partner till Preem vilket innebär en trygghet för dig som kund. Certifieringen är ett kundlöfte och garanterar inte bara vår kunskap om produkter, lagar, miljö och säkerhet utan garanterar även produktkvalitet och trygghet. Vi uppfyller alla de hårda krav Preem ställer för att erhålla certifieringen.