Vision och Miljöpolicy.

Vi förbereder oss för framtiden

2021 firade PS 20 framgångsrika år och ändrade namn från PS Olje till PS Energi för att tydliggöra vår vision för framtiden.

Vår värld är föränderlig och det går snabbt. Framtidens affärsrelationer, stora som små, kommer att ställa krav på tydliga ställningstagande.

För att säkerställa vår position i framtiden behöver vi vara lyhörda och tydligt kommunicera vårt arbete för miljö och hållbarhet.

Som drivmedelsbolag vet vi att beslut och initiativ spelar extra stor roll ur ett hållbart perspektiv. Vi ska vara ett hållbart och ansvarstagande alternativ i en svår bransch. Vi ska agera och vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi ska göra vad vi kan och har målsättning att satsa där vi ser största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Detta gör vi genom att informera, utbilda, agera föredömligt men främst genom att erbjuda fossilfria alternativ.

Just nu bygger vi tillsammans med XXX Kronobergs läns första Vätgastankstation i Ljungby. Vätgasstationen riktar sig mot tyngre fordon och har en budget på totalt XXX miljoner. Vätgasstationen ska stå färdig 2023-06-30.

Våra miljömålen följs upp tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vi för löpande en dialog med intressenter om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Våra produktionsenheter arbetar med ständiga förbättringar av produktionsprocessen och vårt mål är att alla investeringar som görs i bruken också ska leda till positiva resultat för miljön.

Relaterad information

.